FSD GEN4 | DATA

FSD VOCO
1 Đánh giá 52 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

ABC

Nội dung khóa học

 • Link group chat Zalo & group Facebook
 • Những câu hỏi thường gặp
 • Hướng dẫn nộp bài Reflection cho buổi Onboarding 20.8
 • Bài 1: Introduction to DA and Process: Giới thiệu chung về Data Analysis 90:59
 • Slide bài 1
 • Nộp bài Reflection bài 1 (Deadline: 5/11/2023)
 • Bài 2: How to Ask The Right Questions in Problem Solving? (Cách đặt câu hỏi để tìm ra vấn đề) 102:30
 • Slide bài 2
 • Nộp bài Reflection bài 2 (Deadline: 5/11/2023)
 • Bài 3: Probability Statistics & Practicing: Một số kiến thức về xác suất thống kê & Thực hành giải bài tập 100:29
 • Slide bài 3
 • Nộp bài Reflection bài 3 (Deadline: 5/11/2023)
 • Link recording 24.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 31/8/2023)
 • Điểm danh học viên 24.8 (Deadline: 31/8/2023)
 • Link recording 25.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 1/9/2023)
 • Điểm danh học viên 25.8 (Deadline: 1/9/2023)
 • Link recording 30.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 6/9/2023)
 • Điểm danh học viên 30.8 (Deadline: 6/9/2023)
 • Link recording 31.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 7/9/2023)
 • Điểm danh học viên 31.8 (Deadline: 7/9/2023)
 • Link recording 4.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/9/2023)
 • Điểm danh học viên 4.9 (Deadline: 11/9/2023)
 • Link recording 7.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 14/9/2023)
 • Điểm danh học viên 7.9 (Deadline: 14/9/2023)
 • Link recording 9.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 16/9/2023)
 • Điểm danh học viên 9.9 (Deadline: 16/9/2023)
 • Link recording 16.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 23/9/2023)
 • Điểm danh học viên 16.9 (Deadline: 23/9/2023)
 • Link recording 19.9
 • Nộp bài prework (Deadline: 18/9/2023)
 • Nộp bài reflection (Deadline: 26/9/2023)
 • Điểm danh học viên 19.9 (Deadline: 26/9/2023)
 • Link recording 23.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 30/9/2023)
 • Điểm danh học viên 23.9 (Deadline: 30/9/2023)
 • Link recording 30.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 7/10/2023)
 • Điểm danh học viên 30.9 (Deadline: 7/10/2023)
 • Link recording 4.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/10/2023)
 • Điểm danh học viên 4.10 (Deadline: 11/10/2023)
 • Feedback survey tháng 10/2023
 • Link recording 5.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 12/10/2023)
 • Điểm danh học viên 5.10 (Deadline: 12/10/2023)
 • Link recording 12.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 19/10/2023)
 • Điểm danh học viên 12.10 (Deadline: 19/10/2023)
 • Link recording 22.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 29/10/2023)
 • Điểm danh học viên 22.10 (Deadline: 29/10/2023)
 • Homework 22.10 (Deadline: 29/10/2023)
 • Link recording 26.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 02/11/2023)
 • Điểm danh học viên 26.10 (Deadline: 02/11/2023)
 • Link recording 28.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 04/11/2023)
 • Điểm danh học viên 28.10 (Deadline: 29/10/2023)
 • Link recording & Slide 14.11
 • Nộp bài reflection (Deadline : 21/11/2023)
 • Điểm danh học viên (Deadline : 21/11/2023)
 • Link recording 22.11
 • Nộp bài reflection (Deadline: 29/11/2023)
 • Điểm danh học viên 22.11 (Deadline: 29/11/2023)
 • Link recording 28.11
 • Slide
 • Nộp bài reflection (Deadline: 05/12/2023)
 • Link recording 01.12
 • Nộp bài reflection (Deadline: 08/12/2023)
 • Điểm danh học viên 01.12 (Deadline: 08/12/2023)
 • Link recording 05.12
 • Slide
 • Điểm danh học viên 05.12 (Deadline: 12/12/2023)

Thông tin giảng viên

FSD VOCO
1260 Học viên 15 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hà Đặng Thị Thu

Em cảm ơn VOCO đã giúp em có cơ hội tiếp cận những kiến thức, kinh nghiệm thực chiến đến từ những profile đỉnh của chóp.

Khóa học liên quan

FSD GEN4 | PRODUCT ENGINEERING
FSD VOCO
(0) 15 Học viên
FSD GEN4 | SUPPLY CHAIN
FSD VOCO
(0) 62 Học viên
FSD GEN4 | SALES
FSD VOCO
(0) 45 Học viên
FSD GEN4 | HUMAN RESOURCES
FSD VOCO
(2) 48 Học viên
FSD GEN4 | ENGINEERING/MANUFACTURING
FSD VOCO
(0) 21 Học viên
Thời lượng: 4 giờ 53 phút
Giáo trình: 81 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC