FSD GEN4 | E-COMMERCE

FSD VOCO
0 Đánh giá 92 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Qua những casestudy thực tế và kinh nghiệm của chính các anh chị trong ngành đang làm việc tại Haravan, trainee sẽ được tiếp xúc với những kiến thức “thực chiến” giúp các bạn chuẩn bị cho công việc trong tương lai và tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động. Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và networking với các anh chị trong ngành và các học viên khác.

Riêng với các bạn ở Function Ecommerce, các bạn còn được nhận một account 3 tháng miễn phí từ Harasocial để trải nghiệm thực tế công cụ tối ưu hiệu quả Social Commerce.

Giới thiệu khóa học

Function E-commerce được đảm nhận bởi hai công ty L’oreal và Haravan, trong đó bốn buổi học chính của function và buổi company tour sẽ do chính Haravan đảm nhận, với Haravan, các bạn sẽ được học về Social Commerce với nhiều kiến thức thực tế trong ngành qua các buổi như sau:

 • Buổi 1: Overall Social Commerce
 • Buổi 2: Omni Channels 
 • Buổi 3: Livestreaming KOLs/KOCs
 • Buổi 4: Chatbot MKT

Nội dung khóa học

 • Link group chat Zalo & group Facebook
 • Những câu hỏi thường gặp
 • Hướng dẫn nộp bài Reflection cho buổi Onboarding 20.8
 • Link recording 24.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 31/8/2023)
 • Điểm danh học viên 24.8 (Deadline: 31/8/2023)
 • Link recording 25.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 1/9/2023)
 • Điểm danh học viên 25.8 (Deadline: 1/9/2023)
 • Link recording 30.8
 • Slide Haravan 30.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 6/9/2023)
 • Điểm danh học viên 30.8 (Deadline: 6/9/2023)
 • Link recording 31.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 7/9/2023)
 • Điểm danh học viên 31.8 (Deadline: 7/9/2023)
 • Link recording 4.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/9/2023)
 • Điểm danh học viên 4.9 (Deadline: 11/9/2023)
 • Link recording 7.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 14/9/2023)
 • Điểm danh học viên 7.9 (Deadline: 14/9/2023)
 • Link recording 9.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 16/9/2023)
 • Điểm danh học viên 9.9 (Deadline: 16/9/2023)
 • Link recording 13.9
 • Slide Haravan 13.9 OmniChannel
 • Nộp bài reflection (Deadline: 20/9/2023)
 • Điểm danh học viên 13.9 (Deadline: 20/9/2023)
 • Link recording 16.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 23/9/2023)
 • Điểm danh học viên 16.9 (Deadline: 23/9/2023)
 • Link recording 19.9
 • Nộp bài prework (Deadline: 18/9/2023)
 • Nộp bài reflection (Deadline: 26/9/2023)
 • Điểm danh học viên 19.9 (Deadline: 26/9/2023)
 • Link recording 20.9
 • Slide Haravan 20.9 - AI & Chatbot Marketing
 • Nộp bài reflection (Deadline: 27/9/2023)
 • Điểm danh học viên 20.9 (Deadline: 27/9/2023)
 • Link recording 23.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 30/9/2023)
 • Điểm danh học viên 23.9 (Deadline: 30/9/2023)
 • Link recording 27.9
 • Slide Haravan 27.9 - Livestreaming & KOC/KOLs
 • Nộp bài reflection (Deadline: 4/10/2023)
 • Điểm danh học viên 27.9 (Deadline: 4/10/2023)
 • Link recording 30.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 7/10/2023)
 • Điểm danh học viên 30.9 (Deadline: 7/10/2023)
 • Link recording 4.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/10/2023)
 • Điểm danh học viên 4.10 (Deadline: 11/10/2023)
 • Link recording 5.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 12/10/2023)
 • Điểm danh học viên 5.10 (Deadline: 12/10/2023)
 • Link recording 12.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 19/10/2023)
 • Điểm danh học viên 12.10 (Deadline: 19/10/2023)
 • Feedback survey tháng 10/2023
 • Link recording 22.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 29/10/2023)
 • Điểm danh học viên 22.10 (Deadline: 29/10/2023)
 • Homework 22.10 (Deadline: 29/10/2023)
 • Link recording 26.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 04/11/2023)
 • Điểm danh học viên 26.10 (Deadline: 04/11/2023)
 • Link recording 28.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 04/11/2023)
 • Điểm danh học viên 28.10 (Deadline: 04/11/2023)
 • Link recording 4.11
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/11/2023)
 • Điểm danh học viên 4.11 (Deadline: 11/11/2023)
 • Link recording 22.11
 • Nộp bài reflection (Deadline: 29/11/2023)
 • Điểm danh học viên 22.11 (Deadline: 29/11/2023)
 • Link recording 28.11
 • Slide
 • Nộp bài reflection (Deadline: 05/12/2023)
 • Link recording 01.12
 • Nộp bài reflection (Deadline: 08/12/2023)
 • Điểm danh học viên 01.12 (Deadline: 08/12/2023)
 • Link recording 05.12
 • Slide
 • Điểm danh học viên 05.12 (Deadline: 12/12/2023)

Thông tin giảng viên

FSD VOCO
1260 Học viên 15 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

FSD GEN4 | PRODUCT ENGINEERING
FSD VOCO
(0) 15 Học viên
FSD GEN4 | SUPPLY CHAIN
FSD VOCO
(0) 62 Học viên
FSD GEN4 | SALES
FSD VOCO
(0) 45 Học viên
FSD GEN4 | HUMAN RESOURCES
FSD VOCO
(2) 48 Học viên
FSD GEN4 | ENGINEERING/MANUFACTURING
FSD VOCO
(0) 21 Học viên
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 85 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC