FSD GEN4 | SALES

FSD VOCO
0 Đánh giá 45 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

ABC

Nội dung khóa học

 • Link nhóm chat Zalo & nhóm Facebook
 • Những câu hỏi thường gặp
 • Hướng dẫn nộp bài Reflection cho buổi Onboarding 20.8
 • Link recording 24.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 31/8/2023)
 • Điểm danh học viên 24.8 (Deadline: 31/8/2023)
 • Link recording 25.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 1/9/2023)
 • Điểm danh học viên 25.8 (Deadline: 1/9/2023)
 • Link recording 30.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 6/9/2023)
 • Điểm danh học viên 30.8 (Deadline: 6/9/2023)
 • Link recording 31.8
 • Nộp bài reflection (Deadline: 7/9/2023)
 • Điểm danh học viên 31.8 (Deadline: 7/9/2023)
 • Link recording 4.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/9/2023)
 • Điểm danh học viên 4.9 (Deadline: 11/9/2023)
 • Link recording 7.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 14/9/2023)
 • Điểm danh học viên 7.9 (Deadline: 14/9/2023)
 • Link recording 9.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 16/9/2023)
 • Điểm danh học viên 9.9 (Deadline: 16/9/2023)
 • Link recording 13.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 20/9/2023)
 • Điểm danh học viên 13.9 (Deadline: 20/9/2023)
 • Link recording 16.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 23/9/2023)
 • Điểm danh học viên 16.9 (Deadline: 23/9/2023)
 • Link recording 19.9
 • Nộp bài prework (Deadline: 17g00, 19/9/2023)
 • Nộp bài reflection (Deadline: 26/9/2023)
 • Điểm danh học viên 19.9 (Deadline: 26/9/2023)
 • Link recording 20.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 27/9/2023)
 • Điểm danh học viên 20.9 (Deadline: 27/9/2023)
 • Link recording 23.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 30/9/2023)
 • Điểm danh học viên 23.9 (Deadline: 30/9/2023)
 • Link recording 27.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 4/10/2023)
 • Điểm danh học viên 27.9 (Deadline: 4/10/2023)
 • Link recording 30.9
 • Nộp bài reflection (Deadline: 7/10/2023)
 • Điểm danh học viên 30.9 (Deadline: 7/10/2023)
 • Link recording 04.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/10/2023)
 • Điểm danh học viên 04.10 (Deadline: 11/10/2023)
 • Feedback survey tháng 10/2023
 • Link recording 5.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 12/10/2023)
 • Điểm danh học viên 5.10 (Deadline: 12/10/2023)
 • Link recording 12.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 19/10/2023)
 • Điểm danh học viên 12.10 (Deadline: 19/10/2023)
 • Link recording 22.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 30/10/2023)
 • Điểm danh học viên 12.10 (Deadline: 30/10/2023)
 • Homework 22.10 (Deadline: 29/10/2023)
 • Link recording 26/10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 4/11/2023)
 • Điểm danh học viên 26.10 (Deadline: 04/11/2023)
 • Link recording 28.10
 • Nộp bài reflection (Deadline: 04/11/2023)
 • Điểm danh học viên 28.10
 • Link recording 04.11
 • Nộp bài reflection (Deadline: 11/11/2023)
 • Điểm danh học viên 04.11 (Deadline: 11/11/2023)
 • Link recording 22.11
 • Nộp bài reflection (Deadline: 29/11/2023)
 • Điểm danh học viên 22.11 (Deadline: 29/11/2023)
 • Link recording 28.11
 • Slide
 • Nộp bài reflection (Deadline: 05/12/2023)
 • Điểm danh học viên 28.11 (Deadline: 05/12/2023)
 • Link recording 01.12
 • Nộp bài reflection (Deadline: 08/12/2023)
 • Điểm danh học viên 01.12 (Deadline: 08/12/2023)
 • Link recording 05.12
 • Slide
 • Điểm danh học viên 05.12 (Deadline: 12/12/2023)

Thông tin giảng viên

FSD VOCO
1260 Học viên 15 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

FSD GEN4 | PRODUCT ENGINEERING
FSD VOCO
(0) 15 Học viên
FSD GEN4 | SUPPLY CHAIN
FSD VOCO
(0) 62 Học viên
FSD GEN4 | HUMAN RESOURCES
FSD VOCO
(2) 48 Học viên
FSD GEN4 | ENGINEERING/MANUFACTURING
FSD VOCO
(0) 21 Học viên
FSD GEN4 | DATA
FSD VOCO
(1) 52 Học viên
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 82 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC