FSD VOCO

FSD VOCO

 • 10

  Khóa học
 • 981

  Học viên
 • 5

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên FSD VOCO


FSD GEN4 | SUPPLY CHAIN

 • 82 Bài giảng
 • 0
ABC

FSD GEN4 | SALES

 • 82 Bài giảng
 • 0
ABC

FSD GEN4 | HUMAN RESOURCES

 • 81 Bài giảng
 • 1 giờ 18 phút
CHƯƠNG TRÌNH 40H+ ĐÀO TẠO BEST-IN-CLASS (Mô hình 70-20-10) với 4 học phần chính: 🔎𝐈𝐍𝐃𝐔𝐒𝐓𝐑𝐘 𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Được giảng dạy bởi 12 Training Partners, là cơ hội để bạn được cung cấp những kiến thức bao quát và bổ ích về các lĩnh vực khác nhau. 🔎𝐅𝐔𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Được giảng dạy…

FSD GEN4 | ENGINEERING/MANUFACTURING

 • 88 Bài giảng
 • 0
CHƯƠNG TRÌNH 40H+ ĐÀO TẠO BEST-IN-CLASS (Mô hình 70-20-10) với 4 học phần chính: 🔎𝐈𝐍𝐃𝐔𝐒𝐓𝐑𝐘 𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Được giảng dạy bởi 12 Training Partners, là cơ hội để bạn được cung cấp những kiến thức bao quát và bổ ích về các lĩnh vực khác nhau. 🔎𝐅𝐔𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Được giảng dạy…

FSD GEN4 | DATA

 • 81 Bài giảng
 • 4 giờ 53 phút
ABC

FSD GEN4 | E-COMMERCE

 • 85 Bài giảng
 • 0
Function E-commerce được đảm nhận bởi hai công ty L’oreal và Haravan, trong đó bốn buổi học chính của function và buổi company tour sẽ do chính Haravan đảm nhận, với Haravan, các bạn sẽ được học về Social Commerce với nhiều kiến thức thực tế trong ngành qua các…

FSD GEN4 | DIGITAL MARKETING

 • 88 Bài giảng
 • 0
CHƯƠNG TRÌNH 40H+ ĐÀO TẠO BEST-IN-CLASS (Mô hình 70-20-10) với 4 học phần chính: 🔎𝐈𝐍𝐃𝐔𝐒𝐓𝐑𝐘 𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Được giảng dạy bởi 12 Training Partners, là cơ hội để bạn được cung cấp những kiến thức bao quát và bổ ích về các lĩnh vực khác nhau. 🔎𝐅𝐔𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Được giảng dạy…

Onboarding FSD Trainee Gen4

 • 7 Bài giảng
 • 0
𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (𝐅𝐒𝐃) là chương trình đào tạo hướng nghiệp chuyên sâu (phi lợi nhuận) ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT tại Việt Nam dành cho sinh viên năm 1 - 4, được tổ chức bởi VOCO Center, hợp tác & đồng giảng dạy trực tiếp bởi các doanh…

FSD 2023 Application

 • 12 Bài giảng
 • 5 giờ 24 phút
𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (𝐅𝐒𝐃) là chương trình đào tạo hướng nghiệp chuyên sâu (phi lợi nhuận) ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT tại Việt Nam dành cho sinh viên năm 1 - 4, được tổ chức bởi VOCO Center, hợp tác & đồng giảng dạy trực tiếp bởi các doanh…