Onboarding FSD Trainee Gen4

Trường hợp thanh toán khóa học mà không nhận được mail xác nhận on-board vào FSD Gen4, VOCO Center sẽ xóa học viên ra khỏi khóa học & không hoàn trả học phí.
FSD VOCO
1 Đánh giá 211 Học viên

Bạn sẽ học được gì

✨Với các hoạt động mới

1️⃣Hoạt động trải nghiệm cùng Đối tác đào tạo: Company Tour, Mock Interview,...

2️⃣Hẹn hò trực tuyến với các bạn trainee học cùng

✨LƯU Ý:

  • Khóa học chỉ dành cho các bạn học viên đã nhận được mail xác nhận on-board vào FSD Gen4.
  • Trường hợp thanh toán khóa học mà không thuộc đối tượng nêu trên, VOCO Center sẽ xóa học viên ra khỏi khóa họckhông hoàn trả học phí.

Giới thiệu khóa học

𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (𝐅𝐒𝐃) là chương trình đào tạo hướng nghiệp chuyên sâu (phi lợi nhuận) ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT tại Việt Nam dành cho sinh viên năm 1 - 4, được tổ chức bởi VOCO Center, hợp tác & đồng giảng dạy trực tiếp bởi các doanh nghiệp đa quốc gia & trong lĩnh vực mới nổi, cùng các bài tập giải quyết thách thức thực tế.

CHƯƠNG TRÌNH 40H+ ĐÀO TẠO BEST-IN-CLASS (Mô hình 70-20-10)

Năm nay, chương trình FSD trở lại với Gen 4 cải tiến về nội dung đào tạo và sự xuất hiện của nhiều hoạt động trải nghiệm được đồng kiến tạo bởi:

✨11 ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO bao gồm 𝐋'𝐎𝐫é𝐚𝐥, 𝐏𝐍𝐉𝐏, 𝐋𝐆, 𝐅𝐄 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭, 𝐈𝐓𝐋, 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐬, 𝐁𝐀𝐓, 𝐂ố𝐜 𝐂ố𝐜, 𝐊𝐏𝐌𝐆, 𝐓𝐨𝐩 𝐂𝐕 và 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐋𝐚𝐛 với 08 PHÒNG BAN ứng tuyển bao gồm

1️⃣Khối kinh tế - 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠, 𝐄𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞, 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬, 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐥𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐧

2️⃣Khối kỹ thuật - 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠/𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠

3️⃣Khối công nghệ - 𝐓𝐞𝐜𝐡, 𝐃𝐚𝐭𝐚

✨Với các hoạt động mới

1️⃣Hoạt động trải nghiệm cùng Đối tác đào tạo: Company Tour, Mock Interview,...

2️⃣Hẹn hò trực tuyến với các bạn trainee học cùng

✨Tham gia Ứng tuyển ngay với quy trình 4 bước:

Application Form & Payment: 02/07 - 27/07

Video Interview: 02/07 - 27/07

Online Test or 4H Learning challenge: 10/07 - 03/08

Result Announcement: 04/08 - 13/08

Nội dung khóa học

  • Lời nói đầu
  • Các mốc thời gian sắp tới lưu ý cho FSD TRAINEE GEN 4
  • Hướng dẫn đăng ký sửa CV miễn phí cùng chị Lưu Thanh Huyền - Amon
  • Thông báo dành cho học viên tham gia khóa học sau ngày 22/08
  • Thông tin và lưu ý (Link tham dự, nội quy, hướng dẫn)
  • Link Klaxoon của FSD Gen4
  • Link recording

Thông tin giảng viên

FSD VOCO
1260 Học viên 15 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Lê Vân Anh

Inspiring session, inspiring coacher. I love this session so much <3

Khóa học liên quan

FSD GEN4 | PRODUCT ENGINEERING
FSD VOCO
(0) 15 Học viên
FSD GEN4 | SUPPLY CHAIN
FSD VOCO
(0) 62 Học viên
FSD GEN4 | SALES
FSD VOCO
(0) 45 Học viên
FSD GEN4 | HUMAN RESOURCES
FSD VOCO
(2) 48 Học viên
FSD GEN4 | ENGINEERING/MANUFACTURING
FSD VOCO
(0) 21 Học viên
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 7 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC